Vi löser stopp i Ert avlopp!

Rensning

Stopp i avloppet är den vanligaste anledningen till att vi får rycka ut. Att rensa avlopp med jämna mellanrum borde vara lika självklart som att gå på toaletten när det behövs. Gör man det inte regelbundet kan det bli stopp. Stopp i avloppet är definitivt ingen rolig historia.Inom området Rensning ingår bland annat funktionerna Högtrycksspoling, Underhållspolning Men som sagt, gardera dig genom att underhålla dina avloppsrör (rensa avlopp) regelbundet.

Välkommen
Tjänster
Akutstopp
Kontakt